Icon Survey

Energieffektiviseringsbarometern - Sverige

Data Collection 2020/21 - Sweden

Functions

Introductory Message

University LinköpingEEPFraunhofer IPAEEIPERA

Hur energieffektiv är produktionen i industrin? Hur ligger mitt företag till i jämförelse med andra och vad kan jag göra?

Institutet för energieffektivitet i produktion (EEP) vid universitetet i Stuttgart, beräknar varje halvår energieffektiviseringsbarometern för industrin, i samarbete med Fraunhofer IPA, Energy Efficiency in Industrial Processes (EEIP), Linköpings universitet, the Edinurgh Centre for Carbon Innovation (ECCI) och the Alliance to Save Energy.

Barometern belyser det aktuella läget avseende energieffektivitet i tillverkande industri och ger en insyn i framtiden när det gäller betydelsen, investeringar och produktivitet. Specialfrågorna ska ytterligare försöka fånga dina synpunkter kring de aktuella ämnena.


Datainsamling görs online och vänder sig till alla tillverkningssektorer. Det tar ungefär 10 minuter att delta.

För att kunna betrakta dina svar för beräkningen av kärnindikatorer, skulle vi vilja be dig att fylla i alla frågor markerade med "relevanta indikatorer". Annars kan vi bara använda dina svar på speciella emissions frågor.

För att komma tillbaka till föregående sida av undersökningen, använd "back" -knappen på vänster sida och inte webbläsaren-knappen.

Frågeformuläret tar inte in några personuppgifter, inte heller din IP adress. Nedan hittar du ytterligare information om dataskydd nedan.

De bevis som erhållits kommer att informera UNECE: s arbetsgrupp om industriell energieffektivitet

Om du väljer att informera oss om din e-postadress, kommer vi att skicka resultatet till dig direkt. Om du dessutom väljer att registrera dig för att informeras om insamlingen av nästa Barometerutskick, kommer vi också skicka dig en sektorspecifik analys från studien.


För att starta, klicka på („Start Survey“)-knappen längst upp till höger.

Vi tackar för din medverkan!
 

Om du har några frågor kontakta survey@eep.uni-stuttgart.de eller +49 (711) 970-1156.


Show More Information »